/
/

Funktionshindrade personer insatser år 2000

I denna rapport redovisas officiell statistik över personer med beslut om särskilda insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och statistik över personer yngre än 65 år med vissa kommunala insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2001
Artikelnummer: 2001-44-2
ISBN: 91-7201-526-8
Format: POD
Antal sidor: 215
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 51 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Funktionshinder