Aborter 2000

Denna rapport redovisar antalet verkställda aborter i Sverige under år 2000. Dessutom lämnas en historisk översikt som i första hand omfattar utvecklingen efter 1975.

Sammanfattning

År 1938 fick Sverige sin första abortlag som innebar att legal abort kunde utföras efter särskilt tillstånd av dåvarande medicinalstyrelsen eller utifrån ett så kallat tvåläkarintyg. Den nuvarande svenska abortlagen trädde i kraft 1975 och innebär i huvudsak fri abort.

Den mest påtagliga ökningen av legala aborter i Sverige ägde rum före 1975. Antalet aborter efter detta år har varierat mellan 30 000 årligen och knappt 38 000. År 2000 utfördes 30 980 aborter, att jämföra med 30 712 året innan.

Åldersfördelningen bland kvinnor som genomgår abort har förändrats åren efter 1975. Antalet tonårsaborter har minskat mellan åren 1975 till 1985 för att därefter öka fram till 1989. Därefter följde en minskning under flera år, som de senaste åren åter övergått i en ökning.

Stora geografiska skillnader föreligger och de tre storstadsområdena uppvisar de högsta siffrorna.

Det övervägande flertalet aborter (över 90 procent) utförs före utgången av 12e graviditetsveckan, medan aborter efter 18e graviditetsveckan endast utgör cirka en halv procent av samtliga aborter.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2001
Artikelnummer: 2001-42-8
ISBN: 91-7201-575-6
Format: POD
Antal sidor: 39
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Mer hos oss

Graviditet

Abort