/
/

Aborter i Sverige 2001 januari-juni - Preliminär sammanställning

Sammanfattning

Kommentarer

Antalet aborter under första halvåret 2001 uppgick till 15 370, vilket är något färre än motsvarande tidsperiod förra året. Det medför en minskning av aborttalet (antal aborter per 1 000 kvinnor) med 1 procent. Tonårsgruppen som helhet minskar nu för första gången på flera år, men det är i första hand bland de litet äldre tonåringarna – 18–19 år – som minskningen sker.

Regionalt kan stora nedgångar noteras för tonårsaborterna i Södermanlands, Östergötlands och Jönköpings län, vilka alla hade kraftiga uppgångar förra året. Den på litet längre sikt ogynnsamma utvecklingen av tonårsaborter i Malmö har också förbättrats, men Malmö har trots det fortfarande högst aborttal i landet. Tvärt emot trenden ökar tonårsaborterna i Västra Götaland, Väster-norrland och Västerbotten.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2001
Artikelnummer: 2001-42-6
ISBN: 91-7201-556-X
Format: POD
Antal sidor: 6
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Ellen Lundqvist
075-247 30 00