/
/

Aborter i Sverige 2000 januari-december

Sammanfattning

Kommentarer

Det totala antalet aborter har ökat något under år 2000 till knappt 31 000, jämfört med 30 712 under 1999. Uppgången beror nästan uteslutande på tonårsaborternas uppgång och ökningen har varit förhållandevis störst i de yngsta åldersgrupperna (15–16-åringar).

Det är femte året i rad som tonårsaborterna ökar och nu med hela 11 procent jämfört med året innan. Under hela femårsperioden har därvid tonårsaborterna ökat med nästan 25 procent. I många län har tonårsaborterna ökat påtagligt, vilket balanseras av mer måttliga uppgångar i andra län. Ytterst få län visar minskningar, och då mest marginellt. De största ökningarna har skett i Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Hallands, Dalarnas och Västernorrlands län. Malmö kommun ökar också kraftigt och fortsätter därigenom att ha det högsta abort-talet i landet. Trots kraftiga uppgångar i både Jönköping och Halland ligger dessa län ändå lägst i aborttal.

Medicinska aborter fortsätter att vara den metod som ökar samtidigt som kirurgiska aborter minskar. Ökningen har stadigt pågått ända sedan metoden infördes 1992 men det senaste året har detta skett i en något långsammare takt. I Uppsala län har dock andelen medicinska aborter minskat kraftigt senaste året jämfört med tidigare år.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2001
Artikelnummer: 2001-42-2
ISBN: 91-7201-517-9
Format: POD
Antal sidor: 7
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Abort