/
/

När mamma eller pappa blir demenssjuk - Unga anhöriga berättar  (Anhörig 300)

I studien berättar fem unga människor som alla vuxit upp med en demenssjuk mor eller far om sina erfarenheter. Professor Lars-Olof Wahlund vid Huddinge Universitetssjukhus intervjuas också om sina många möten med tidigt demenssjuka och deras familjer.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2001
Artikelnummer: 2001-124-9
Format: PDF
Antal sidor: 41
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00