/
/

Primärvårdens bidrag till hälso- och sjukvårdens systemeffektivitet

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2001
Artikelnummer: 2001-123-80
ISBN: 91-7201-604-3
Format: POD
Antal sidor: 47
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Effektivitet