/
/

Utan fast punkt - Om förvaltning, kunskap, språk och etik i socialt arbete

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2001
Artikelnummer: 2001-123-52
ISBN: 91-7201-566-7
Format: POD
Antal sidor: 168
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 136 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00