/
/

Individuell plan på den enskildes villkor - Del 2 - Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Syftet med denna rapport är att den ska utgöra ett praktisk stöd och en vägledning i arbetet med individuella planer. Rapporten vänder sig främst till alla som är berörda av individuella planer nämligen samordnare av den enskildes plan, brukare och eventuella företrädare för dessa samt till chefer och beslutsfattare i kommuner och landsting.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2001
Artikelnummer: 2001-123-29
ISBN: 91-7201-535-7
Format: Bok
Antal sidor: 116
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 85 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Funktionshinder