/
/

Sammanbrott vid tonårsplaceringar

Denna rapport handlar om dygnsvård av tonåringar. Undersökningen är en av få större, riksrepresentativa studier av den sociala barn- och ungdomsvården som gjorts i Sverige.

Rapporten ger en mångfacetterad översiktsbild av den mest ingripande av socialtjänstens insatser för tonåringar: placering i familjehem och på institutioner. Undersökningens fokus ligger på sammanbrott i sådana placeringar.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2001
Artikelnummer: 2001-112-3
ISBN: 91-7201-554-3
Format: Bok
Antal sidor: 249
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 170 kr

Kontakt

Pia Kyhle-Westermark
075-247 34 35