SOSFS 2001:8 Försiktighetsmått vid hantering och märkning av sådant biologiskt avfall som kan medföra olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken

Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått vid hantering och märkning av sådant biologiskt avfall som kan medföra olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken.

Läs hela sammanfattningen

sosfs 2001:8

Publiceringsår: 2001
Artikelnummer: 2001-10-8
Format: Häfte
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 31 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2001-07-06
Utkom från tryck: 2001-08-02
Gäller från och med: 2001-08-02