SOSFS 2001:18. Upphävande av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1994:28) Tillfälligt statsbidrag till gruppbostäder och sjukhem m.m.

Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1994:28) Tillfälligt statsbidrag till gruppbostäder och sjukhem m.m.

Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 12 § förordningen (1994:748) om tillfälligt statsbidrag till gruppbostäder och sjukhem m.m. att Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1994:28) Tillfälligt statsbidrag till gruppbostäder och sjukhem m.m. skall upphöra att gälla vid utgången av december 2001.

Läs hela sammanfattningen

sosfs 2001:18 

Publiceringsår: 2001
Artikelnummer: 2001-10-18
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 21 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2001-12-18
Utkom från tryck: 2001-12-28
Gäller från och med: 2001-12-31