SOSFS 2001:17 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2001:17

Publiceringsår: 2001
Artikelnummer: 2001-10-17
Format: Häfte
Antal sidor: 12
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 31 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2001-10-26
Utkom från tryck: 2001-12-12
Gäller från och med: 2002-01-01