SOSFS 2001:16 Kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2001:16

Publiceringsår: 2001
Artikelnummer: 2001-10-16
Format: Häfte
Antal sidor: 12
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 31 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2001-10-23
Utkom från tryck: 2001-12-12
Gäller från och med: 2001-12-01