/
/

På tröskeln till bidrag - Mottagningen av nya socialbidragsansökningar på sju socialkontor i Sverige

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2000
Artikelnummer: 2000-9-1
ISBN: 91-7201-413-X
Format: Broschyr
Antal sidor: 48
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 85 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00