/
/

Socialbidrag under fjärde kvartalet och hela året 1999 - Kommunvis redovisning av utbetalt socialbidrag

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2000
Artikelnummer: 2000-44-1
Format: POD
Antal sidor: 32
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 38 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00