/
/

Samverkan som organiseringsprocess - Påverkan på organisation och system - En studie av åtta olika områden - Samverkan inom rehabiliteringsområdet 2000:3

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2000
Artikelnummer: 2000-0-60
Format: PDF
Antal sidor: 138
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Ledningssystem