/
/

Värdering av diagnoskvaliteten för akut hjärtinfarkt i patientregistret 1987 och 1995

I rapporten redovisas en journalstudie av 2065 patienter med ischemisk hjärtsjukdom som utskrivningsdiagnos i patientregistret. Resultaten indikerar att Socialstyrelsens hjärtinfarktstatistik är användbar för epidemiologiska syften.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2000
Artikelnummer: 2000-0-100
Format: POD
Antal sidor: 35
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr