SOSFS 1999:26 Att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner.

Läs hela sammanfattningen

SOSFS 1999:26

Publiceringsår: 1999
Artikelnummer: 1999-10-26
Format: Häfte
Antal sidor: 6
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 31 kr