Aborter 1997

Denna rapport redovisar antalet verkställda aborter i Sverige under 1997. Dessutom lämnas en historisk översikt som i första hand omfattar utvecklingen efter 1975.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 1999
Artikelnummer: 1999-42-5
Format: PDF
Antal sidor: 40
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Abortstatistik