/
/

Aborter i Sverige 1998 januari-december - Preliminär sammanställning

Det totala antalet aborter har minskat under 1998 till cirka 30 700, jämfört med 31 433 under 1997. Det är det lägsta antalet aborter som registrerats något enskilt år sedan den nuvarande abortlagen infördes 1975.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 1999
Artikelnummer: 1999-42-3
Format: PDF
Antal sidor: 7
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Abortstatistik