/
/

Yttre orsaker till sjukdom och död - Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997

För att underlätta för dem som arbetar med olycksförebyggande projekt har Socialstyrelsen gett ut kapitel 20 i en separat utgåva.

Denna utgåva innehåller såväl en systematisk förteckning som en alfabetisk förteckning. Dessutom har tre översiktliga matriser konstruerats för att användaren lättare ska hitta rätt vid kodning och analys.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 1999
Artikelnummer: 1999-4-2
ISBN: 91-7201-363-X
Format: Bok
Antal sidor: 83
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 85 kr