/
/

Katastrofmedicinska studier under 35 år – Erfarenheter från KAMEDOs verksamhet 1963–1998 – KAMEDO-rapport 73

KAMEDO-rapporterna ges ut av Katastrofmedicinska observatörsstudier (KAMEDO) vid Socialstyrelsen. Utsända observatörer studerar de medicinska, psykologiska, organisatoriska och sociala aspekterna av katastrofer. Resultaten med fokus på erfarenheter presenteras i rapporterna.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 1999
Artikelnummer: 1999-3-4
ISBN: 91-7201-327-3
Format: Bok
Antal sidor: 142
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 135 kr

Kontakt

Mer hos oss

Kamedo-rapporter