/
/

Uppsalamodellen och socialbidragstagarna - En effektutvärdering

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 1998
Artikelnummer: 1998-9-1
ISBN: 91-7201-133-3
Format: POD
Antal sidor: 42
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 85 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00