/
/

Uppsalamodellen och socialbidragstagarna - En effektutvärdering

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 1998
Artikelnummer: 1998-9-1
Format: PDF
Antal sidor: 42
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00