/
/

Stöd och service till vissa funktionshindrade den 1 januari 1998

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 1998
Artikelnummer: 1998-44-6
ISBN: 91-7201-282-X
Format: Broschyr
Antal sidor: 80
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 85 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Funktionshinder