/
/

Insatser för barn och unga 1997

En publikation med redovisning av insatser som givits till barn och unga under 1997.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 1998
Artikelnummer: 1998-44-10
ISBN: 91-7201-301-X
Format: Broschyr
Antal sidor: 50
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 51 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Barn och familj