/
/

Hjärtinfarkter 1987 - 1996

Socialstyrelsens hjärtinfarktregister skapades 1996 genom en sambearbetning av patientregistret för sluten vård och dödsorsaksregistret. Det har nu uppdaterats och omfattar perioden 1987-1996. Detta är den första publikationen från hjärtinfarktregistret i serien Sveriges officiella statistik.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 1998
Artikelnummer: 1998-42-6
Format: PDF
Antal sidor: 48
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00