/
/

Kemiska olyckor och katastrofer - Medicinskt omhändertagande Planeringsinriktning

Publikation som tar upp ämnet om medicinskt omhändertagande och planering vid kemiska olyckor och katastrofer.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 1998
Artikelnummer: 1998-3-3
ISBN: 91-7201-259-5
Format: Bok
Antal sidor: 87
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 113 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Krisberedskap