/
/

Terroristattacken med sarin i Tokyo – KAMEDO-rapport 71

KAMEDO-rapporterna ges ut av Katastrofmedicinska observatörsstudier (KAMEDO) vid Socialstyrelsens enhet för krisberedskap. Utsända observatörer studerar de medicinska, psykologiska, organisatoriska och sociala aspekterna av katastrofer. Resultaten med fokus på erfarenheter presenteras i rapporterna.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 1998
Artikelnummer: 1998-3-20
ISBN: 91-7201-305-2
Format: Bok
Antal sidor: 80
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 113 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Kamedo-rapporter