/
/

Kärntekniska olyckor och katastrofer med radioaktivt utsläpp

Publikation om kärntekniska olyckor och katastrofer med radioaktivt utsläpp.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 1998
Artikelnummer: 1998-3-13
ISBN: 91-7201-310-9
Format: Broschyr
Antal sidor: 76
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 113 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Krisberedskap