/
/

Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 - Primärvård

Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 - Primärvård utgör en för primärvården anpassad, förkortad version av Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97).

I jämförelse med sina föregångare innehåller den här klassifikationen ett betydligt större antal koder för att bättre kunna spegla den mångskiftande verksamheten inom primärvården.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 1997
Artikelnummer: 1997-4-1
ISBN: 91-7201-139-4
Format: PDF
Antal sidor: 156
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr