/
/

Estoniakatastrofen – M/S Estonias förlisning i Östersjön den 28 september 1994 – KAMEDO-rapport 68

KAMEDO-rapporterna ges ut av Katastrofmedicinska observatörsstudier (KAMEDO) vid Socialstyrelsens enhet för krisbered-skap. Utsända observatörer studerar de medicinska, psykologiska, organisatoriska och sociala aspekterna av katastrofer. Resultaten med fokus på erfarenheter presenteras i rapporterna.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 1997
Artikelnummer: 1997-3-15
ISBN: 91-7201-195-5
Format: Bok
Antal sidor: 216
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 144 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Kamedo-rapporter