SOSFS 1997:15 Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 1997:15

Publiceringsår: 1997
Artikelnummer: 1997-10-15
Format: Häfte
Antal sidor: 116
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 123 kr


Grundförfattning
Beslutad: 1997-05-17
Utkom från tryck: 1997-08-11