/
/

Stöd och service till vissa funktionshindrade den 1 januari 1996

Stöd och service till vissa funktionshindrade den 1 januari 1996.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 1996
Artikelnummer: 1996-44-10
ISBN: 91-7201-126-2
Format: Bok
Antal sidor: 86
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 128 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Funktionshinder