/
/

Ädelreformen - Slutrapport

Detta är slutrapporten för ädelreformen, som bland annat innebar att kommunen 1992 tog över ansvaret för de lokala sjukhemmen för långtidssjuka och servicebostäderna för handikappade från landstingen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 1996
Artikelnummer: 1996-15-2
ISBN: 91-7201-098-3
Format: Bok
Antal sidor: 92
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 106 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00