/
/

Flyghaveriet vid Gottröra den 27 december 1991 – KAMEDO-rapport 63

KAMEDO-rapporterna ges ut av Katastrofmedicinska observatörsstudier (KAMEDO) vid Socialstyrelsen. Utsända observatörer studerar de medicinska, psykologiska, organisatoriska och sociala aspekterna av katastrofer. Resultaten med fokus på erfarenheter presenteras i rapporterna.

Sammanfattning

Efter start från Arlanda flygplats på morgonen den 27 december 1991 blev
båda motorerna på en DC 9-81 funktionsodugliga och stannade efter det att klaris från flygplanets vingar sugits in i luftintagen och motorpumpningar uppstått. Flygplanet glidflög till ett fält nära Gottröra i Uppland, där det kraschlandade. Som genom ett under omkom inga människor.

Lyckligtvis uppkom inte heller någon masskadesituation även om ett antal av de ombordvarande skadades - en av passagerarna med bestående invaliditet som följd. Men olyckan ansågs ändå värd att studera av KAMEDO då den gav ett prov på räddningstjänstens och sjukvårdsorganens förmåga att fullgöra sina uppgifter när ett passagerarflygplan havererar i närheten av en svensk storflygplats.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 1994
Artikelnummer: 1994-3-15
ISBN: 91-38-11384-8
Format: Bok
Antal sidor: 97
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 103 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Kamedo-rapporter