/
/

Branden på Huddinge sjukhus den 9 november 1991 – KAMEDO-rapport 61

KAMEDO-rapporterna ges ut av Katastrofmedicinska observatörsstudier (KAMEDO) vid Socialstyrelsen. Utsända observatörer studerar de medicinska, psykologiska, organisatoriska och sociala aspekterna av katastrofer. Resultaten med fokus på erfarenheter presenteras i rapporterna.

Sammanfattning

En brand, anlagd av en patient, utbröt den 9 november 1991 omkring kl
12.10 vid Huddinge sjukhus på en narkomanvårdsavdelning belägen i
markplanet. Rökutvecklingen blev synnerligen kraftig och röken spred sig
snabbt. Hela byggnaden måste utrymmas.

Sjukhuspersonalens initiala insatser bidrog i hög grad till att inga människoliv krävdes. Rökdykare räddade vid framkomsten till brandplatsen fyra rökförgiftade som inte kunnat ta sig ut. Sammanlagt 18 människor infördes till sjukhusets akutmottagning. Fem av dem behövde vård på intensivvårdsavdelning. Två överfördes till Karolinska sjukhuset för behandling i övertryckskammare.

Tillgängliga resurser för räddningsarbetet var 51 brandmän med 15 fordon, ett 40-tal poliser med ett tiotal bilar, en ambulanshelikopter med besättning, åtta bemannade vägambulanser, en sjukvårdsgrupp från sjukhusets anestesiklinik samt övrig sjukvårdspersonal inklusive krisgrupp och representanter för sjukhusledningen och från sjukhuset, sammanlagt ett 20-tal personer.

Ett katastrofkansli upprättades liksom en krismottagning, som ännu två veckor efter branden fick begäran om hjälpinsatser. De psykologiska effekterna har senare visat sig vara större än de somatiska.

Brand i sjukhusmiljö kan föranleda mycket kraftig rökutveckling som på ett allvarligt sätt försvårar evakueringen av patienter. Vid den här aktuella branden var samtliga patienter uppegående. Om de istället varit ålderstigna, svårt sjuka och sängbundna hade branden kunnat få mycket allvarligare konsekvenser.

Brandtillbud är vanligt förekommande vid psykiatriska vårdavdelningar. Särskilda föreskrifter och rutiner för tidiga brandsläckningsinsatser och åtgärder bör utarbetas och nödvändiga brandskyddsåtgärder beaktas. Katastrofplanerna för intern katastrof vid sjukhus bör ses över och övningar genomföras.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 1993
Artikelnummer: 1993-3-19
ISBN: 91-38-11346-5
Format: Bok
Antal sidor: 46
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 77 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Kamedo-rapporter