/
/

Flygplansbranden i Manchester den 22 augusti 1985 – KAMEDO-rapport 58

KAMEDO-rapporterna ges ut av Katastrofmedicinska observatörsstudier (KAMEDO) vid Socialstyrelsens enhet för krisberedskap. Utsända observatörer studerar de medicinska, psykologiska, organisatoriska och sociala aspekterna av katastrofer. Resultaten med fokus på erfarenheter presenteras i rapporterna.

Sammanfattning

British Air Tours Boeing 737/236 startade från Manchester International Airports huvudbana torsdagen den 22 augusti 1985 kl 06.12 med 131 passagerare ombord. Besättningen utgjordes av två piloter och fyra personer tillhörande kabinpersonalen.

Kort efter start, medan flygplanet fortfarande befann sig på banan, hördes en kraftig explosion från vänster sida. Planet hade då accelererat till cirka 120 knop, vilket var knappt 30 knop före lättningsfart. Befälhavaren initierade omedelbart en nödbromsprocedur genom att bromsa och reversera motorerna. Han svängde av banan till höger och fick stopp på flygplanet efter 1.136 meter och 44 sekunder. Eld och rök omgav då hela stjärtpartiet och panik hade utbrutit ombord. Inom någon minut hade olyckan redan kulminerat i en katastrof som kostade 54 människor livet. Ytterligare en person avled sex dagar senare på sjukhus.

Den följande haveriutredningen har varit mycket komplicerad och avslutades med en rapport från the Air Accidents Investigation Branch (AAIB) först 1989. Man har då fastställt det exakta händelseförloppet.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 1991
Artikelnummer: 1991-3-14
ISBN: 91-38-11217-5
Format: Bok
Antal sidor: 48
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 77 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Kamedo-rapporter