/
/

Olyckan vid flyguppvisningen vid Ramsteinbasen den 28 augusti 1988 – KAMEDO-rapport 57

KAMEDO-rapporterna ges ut av Katastrofmedicinska observatörsstudier (KAMEDO) vid Socialstyrelsens enhet för krisberedskap. Utsända observatörer studerar de medicinska, psykologiska, organisatoriska och sociala aspekterna av katastrofer. Resultaten med fokus på erfarenheter presenteras i rapporterna.

Sammanfattning

Vid en flyguppvisning vid den amerikanska flygbasen Ramstein i Västtyskland den 28 augusti 1988 inträffade en svår olycka. Ett flygplan tillhörande den italienska uppvisningsgruppen Frecci Tricolori kolliderade efter en solomanöver på låg höjd med två korsande flygplan. Ett av dessa slog ner nära landningsbanan medan ett andra havererade i en skog. Båda piloterna omkom. Soloflygplanet fortsatte in mot publiken och slog ner bland åskådarmassorna. Ett moln av brinnande flygbränsle svepte fram över marken och träffade tillsammans med splitter från flygplanet människorna. Redan under de första minuterna avled ett 40-tal personer. Flera hundra skadades.

Efter den första panikartade flykten från skadeplatsen började tusentals åskådare att söka sig tillbaka, vilket delvis försvårade räddningsinsatserna. Brandbilar med påslagna sirener lyckades dock skingra folkmassorna och kunde snabbt ta sig fram och släcka elden. Ambulanser och helikoptrar anlände något senare. På grund av det kraftiga oväsendet kunde radio- och telekommunikation inte utnyttjas.

Fyra medicinska hjälpstationer fanns upprättade med anledning av flygdagen. Utrustningen och bemanningen var inte dimensionerad for en olycka av denna omfattning. Spontant uppstod i stället tre uppsamlingsplatser där skadade sorterades och fick viss hjälp före avtransport. Amerikanarna tillämpade principen att snarast få de skadade överförda till
sjukhus. Behandlingen på skadeplatsen inskränktes till första hjälpinsatser som att tillförsäkra de skadade fria luftvägar och dränageläge. Sättande av intravenösa dropp, fixation av frakturer och mer kvalificerade insatser skedde i flertalet fall först vid ankomsten till sjukhus. Före avtransport sorterades de skadade i lätt och svårt skadade samt avlidna. Någon övergripande ledning och samordning av insatserna förekom ej.

De skadade fördes till flera sjukhus. I Landstuhl, nära Ramstein, finns ett välutrustat amerikanskt militärsjukhus, som emottog 120 skadefall. 60 av dessa, alla tyskar, överfördes samma dygn till andra sjukhus för vidare vård. Ett drygt 40-tal patienter kunde efter behandling hemskrivas från militärsjukhuset samma dag.

På grund av det stora antalet patienter som 131 kort tid kom till sjukhuset blev det nödvändigt att vidta många kirurgiska åtgärder redan på akutmottagningen eller inom dess entré (tra- cheotomier, cricotomier, amputationer etc).

I Landstuhl finns även ett civilt sjukhus med 406 vårdplatser. Samtlig personal larmades. De 70 patienter som sjukhuset emottog sorterades i ambulanshallen. Svårt skadade togs omhand av en anestesiolog och sjuksköterska. 50 av de 70 patienterna som infördes till sjukhuset inlades för sluten vård. Av dessa transporterades senare tio med svåra brännskador vidare till Ludwigshafen.

I Kaiserslautern finns ett civilt sjukhus med specialavdelningar för bl a traumatologi och thoraxkirurgi. Sammanlagt infördes 98 skadade till sjukhuset varav 42 inlades.

I Ludwigshafen finns ett sjukhus avsett särskilt för vård av olycksfallsoffer. Här finns specialister inom ortopedi, traumatologi, intensivvård, plastikoch handkirurgi, brännskadevård samt paraplegivård. Totalt tog man emot 30 brännskadefall, varav 28 inom de första fem timmarna efter olyckan. Fyra av dem avled under första timmen. Skadade från olyckan fördes också till ytterligare ett antal sjukhus i omgivande städer. Flera av brännskadeklinikerna i Västtyskland hade förberett sig att ta emot patienter. I det första skedet utnyttjades dock huvudsakligen sjukhus i närområdet och först senare belastades brännskadeklinikerna. Av de skadade var 50 procent drabbade av brännskador, 25 procent av brännskador i kombination med andra skador och resterande 25 procent av uteslutande andra skador.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 1990
Artikelnummer: 1990-3-31
ISBN: 91-38-11189-6
Format: Bok
Antal sidor: 42
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 77 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Kamedo-rapporter