/
/

Färjeolyckan vid Zeebrügge den 6 mars 1987 – KAMEDO-rapport 55

KAMEDO-rapporterna ges ut av Katastrofmedicinska observatörsstudier (KAMEDO) vid Socialstyrelsens enhet för krisberedskap. Utsända observatörer studerar de medicinska, psykologiska, organisatoriska och sociala aspekterna av katastrofer. Resultaten med fokus på erfarenheter presenteras i rapporterna.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 1989
Artikelnummer: 1989-3-17
ISBN: 91-38-11097-0
Format: Bok
Antal sidor: 60
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 103 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Kamedo-rapporter