/
/

Förlisningen av bostadsplattformen Alexander L Kielland i Nordsjön den 27 mars 1980 – KAMEDO-rapport 44

KAMEDO-rapporterna ges ut av Katastrofmedicinska observatörsstudier (KAMEDO) vid Socialstyrelsens enhet för krisberedskap. Utsända observatörer studerar de medicinska, psykologiska, organisatoriska och sociala aspekterna av katastrofer. Resultaten med fokus på erfarenheter presenteras i rapporterna.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 1981
Artikelnummer: 1981-6-44
Format: Bok
Antal sidor: 57
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 11 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Kamedo-rapporter