/
/

Senast utgivna publikationer

Här hittar du Socialstyrelsens senast utgivna publikationer.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Statistics on Causes of Death 2016 2017-09-06 09:00

  In 2016, approximately 91,000 people died in Sweden. Cardiovascular diseases and neoplasms are the most common causes of death. The number of people who were killed due to assault decreased in comparison to 2015. Among young men, these deaths are still at a relatively high level.

 • Statistik om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar 2016 2017-09-06 09:00

  Statistiken visar bland annat att knappt 910 personer dog av läkemedels- och narkotikaförgiftningar under 2016. Detta är en minskning jämfört med både år 2015 och 2014. Dessa dödsfall är betydligt vanligare bland män än kvinnor.

 • Ett hem att växa i – Studiehandledning för familjehemsutbildare 2017-09-04 11:00

  Detta material är till för kursledare som ska hålla familjehemsutbildningen Ett hem att växa i. Materialet har reviderats för att även omfatta familjehem som tar emot ensamkommande barn.

 • Ett hem att växa i – Familjehemmets bok – Grundutbildning för jour- och familjehem – reviderad version 2017 2017-09-04 11:00

  Familjehemmets bok är en av två delar i Socialstyrelsens material för grundutbildning för jour- och familjehem. Materialet togs fram 2013 och har nu utvecklats så att det också är anpassat till grundutbildning för familjehem som tar emot ensamkommande barn. Med hjälp av materialet kan kommunerna erbjuda en nationellt likvärdig utbildning.

 • Analys av behov av införande av vissa skyldigheter för Försäkringskassan och kommuner i samband med att assistansersättning har dragits in 2017-09-01 13:00

  Rapporten redovisar uppdraget att analysera införandet av vissa skyldigheter för Försäkringskassan och kommuner i samband med att assistansersättning har dragits in. Uppdragets första del redovisar Socialstyrelsen och Försäkringskassan gemensamt. Uppdragets andra del redovisar Socialstyrelsen självständigt.

 • Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2007, 2010, 2013 och 2016 2017-08-31 09:00

  Rapporten visar bland annat att andelen chefer inom individ- och familjeomsorg, funktionshinder och äldreomsorg som är påtagligt intresserade av en evidensbaserad praktik har ökat. Från 68 (2007) till 77 procent (2013) och sedan legat stabilt på 75 procent 2016.

 • von Hippel-Lindaus sjukdom – Folder 2017-07-11 11:47

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • Organ- och vävnadsdonatorer i Sverige 2016 2017-07-11 10:42

  Lägesrapporten är en sammanställning över donationsfrekvensen på nationell och regional nivå, och vänder sig i första hand till vårdgivare, verksamhetschefer och berörd personal inom hälso- och sjukvården.

 • Shwachmans syndrom – Folder 2017-07-11 09:41

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • Retinoblastom – Folder 2017-07-10 13:05

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • Pelizaeus-Merzbachers sjukdom – Folder 2017-07-10 10:42

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • Nemalinmyopati – Folder 2017-07-10 09:48

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • Moyamoya – Folder 2017-07-10 08:34

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • Mowat-Wilsons syndrom – Folder 2017-07-10 07:43

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • Marfans syndrom – Folder 2017-07-07 14:24

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • Juvenil neuronal ceroidlipofuscinos – Folder 2017-07-07 13:49

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • IPEX-syndromet – Folder 2017-07-07 12:36

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • Infantil neuronal ceroidlipofuscinos – Folder 2017-07-07 09:54

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • IgG4-relaterad sjukdom – Folder 2017-07-07 08:35

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • Brosk-hårhypoplasisyndromet – Folder 2017-07-07 07:37

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

Kontakt

Mer hos oss

Sök publikationer