/
/

Senast utgivna publikationer

Här hittar du Socialstyrelsens senast utgivna publikationer.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Coffin-Lowrys syndrom 2018-07-03 15:19

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • Benign essentiell blefarospasm 2018-07-03 15:16

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • Amyotrofisk lateralskleros 2018-07-03 15:13

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • Alports syndrom 2018-07-03 15:11

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • Adult-onset leukoencephalopathy with axonal spheroids and pigmented glia 2018-07-03 15:08

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • Adrenoleukodystrofi och adrenomyeloneuropati 2018-07-03 15:00

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • 18q-deletionssyndromet 2018-07-03 14:23

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • 18p-deletionssyndromet 2018-07-03 14:20

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • 13q-deletionssyndromet 2018-07-03 14:16

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • 9p-deletionssyndromet 2018-07-03 14:13

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • 8q-duplikationssyndromet 2018-07-03 14:10

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • 5p-duplikationssyndromet 2018-07-03 14:07

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • 4q-deletionssyndromet 2018-07-03 14:04

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • 4p-deletionssyndromet 2018-07-03 13:59

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • 3p-deletionssyndromet 2018-07-03 13:11

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • "Förståelse för primärvården är A och O" - En myndighetsgemensam digital pilot på primärvårdens villkor 2018-06-28 10:15

  Rapport som undersöker hur professionen på vårdcentraler vill få tillgång till den kunskap som tas fram av myndigheterna inom Rådet för styrning med kunskap. Fokus i detta pilotprojekt är psykisk (o)hälsa hos äldre.

 • Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – Stöd för styrning och ledning 2018-06-28 09:00

  Nu är de nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor publicerade. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård och omsorg av personer med ohälsosamma levnadsvanor.

 • Ny bestämmelse om förenklat beslutsfattande om hemtjänst – Meddelandeblad 2018-06-27 10:00

  I detta meddelandeblad finns information om en ny bestämmelse om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre. Här finns också information om hur man tillämpar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.

 • SAMS – Samverkan socialtjänst skola – Obruten skolgång för placerade barn och unga 2018-06-26 09:00

  SAMS-modellens övergripande syfte är att säkerställa en obruten skolgång för placerade barn och unga när placeringen medför skolbyte. Modellen är ett stöd för dig som arbetar med placerade barn och unga i socialtjänst och skola.

 • Kunskapscentrum för ensamkommande barn – Delredovisning 2018 2018-06-19 09:00

  Delredovisning av Socialstyrelsens regeringsuppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga upp till 21 år. Rapporten beskriver bland annat uppdragets syfte och mål, organisationen av centret, dess kunskapsutbyte och samråd samt det hittills utförda och framtida arbetet.

Kontakt

Mer hos oss

Sök publikationer