/

Publikationer/webbutik

21 träffaralla sidor bland svenska sidor inom Hela Socialstyrelsens webbplats som ändrats mellan 1970-01-01 och 2015-02-23
Sortera träffar efter: Relevans | Datum
Glasjonomercement och kompomerer
Ladda ner sida RSS Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I kunskapsöversikten diskuteras bland annat glasjonomerernas och kompomerernas ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2010 / Glasjonomercement och kompomer...
Nyckelord
Titan för odontologiska applikationer - Biologiska aspekter
Ladda ner sida RSS Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I kunskapsöversikten beskrivs bland annat titan och titanlegeringars användning ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2010 / Titan för odontologiskaapplika...
Nyckelord
Standarder - verktyg för säkerhet, kvalitet och effektiv upphandling inom tandvård
Ladda ner sida RSS Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I kunskapsöversikten beskrivs bland annat vad en standard är, hur standarder ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2009 / Standarder - verktyg för säker...
Nyckelord
Dentala helkeramer - klinisk utvärdering
Ladda ner sida RSS Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I kunskapsöversikten beskrivs bland annat hur helkeramiska konstruktioner ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2008 / Dentala helkeramer -klinisk ut...
Nyckelord
Silanisering av protetiska konstruktioner
Ladda ner sida RSS Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I kunskapsöversikten diskuteras bland annat hur silanisering fungerar och ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2008 / Silanisering av protetiska kon...
Nyckelord
Endodontiska material
Ladda ner sida RSS Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I kunskapsöversikten diskuteras bland annat de endodontiska materialens ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2008 / Endodontiska material
Nyckelord
Komposita fyllningsmaterial
Ladda ner sida RSS Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I kunskapsöversikten jämförs bland annat ett antal kompositers hållfasthet, ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2008 / Komposita fyllningsmaterial
Nyckelord
Handskar i tandvården
Ladda ner sida RSS Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I kunskapsöversikten diskuteras bland annat vikten av att använda skyddshandskar ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2007 / Handskar i tandvården
Nyckelord
Lampor för blekning och blekning/härdning (kombinationslampor)
Ladda ner sida RSS Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I kunskapsöversikten diskuteras bland annat egenskaperna hos lampor som ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2007 / Lampor för blekning och blekni...
Nyckelord
Oädla legeringar för metallkeramik: Basmetallegeringar
Ladda ner sida RSS Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I kunskapsöversikten diskuteras bland annat basmetallegeringar som ett ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2007 / Oädla legeringar för metallker...
Nyckelord

Föreskrifter & allmänna råd

Sök bland Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS).

Inaktuella publikationer

Inaktuella publikationer finns inte på webbplatsen. För att få tillgång till dessa kontakta myndighetens arkivfunktion.

Mer hos oss

Blanketter

Nyhetsbrev

Kontakt

Socialstyrelsens publikationsservice
075-247 38 80