/

Publikationer/webbutik

21 träffaralla sidor bland svenska sidor inom Hela Socialstyrelsens webbplats som ändrats mellan 1970-01-01 och 2015-02-23
Dentala helkeramer - klinisk utvärdering
Ladda ner sida RSS Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I kunskapsöversikten beskrivs bland annat hur helkeramiska konstruktioner ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2008 / Dentala helkeramer -klinisk ut...
Nyckelord

Föreskrifter & allmänna råd

Sök bland Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS).

Inaktuella publikationer

Inaktuella publikationer finns inte på webbplatsen. För att få tillgång till dessa kontakta myndighetens arkivfunktion.

Mer hos oss

Blanketter

Nyhetsbrev

Kontakt

Socialstyrelsens publikationsservice
075-247 38 80