/

Publikationer/webbutik

22 träffaralla sidor bland svenska sidor inom Hela Socialstyrelsens webbplats som ändrats mellan 1970-01-01 och 2015-02-23
Sortera träffar efter: Relevans | Datum
Standarder - verktyg för säkerhet, kvalitet och effektiv upphandling inom tandvård
Ladda ner sida RSS Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I kunskapsöversikten beskrivs bland annat vad en standard är, hur standarder ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2009 / Standarder - verktyg för säker...
Nyckelord
Kvalitet och säkerhet vid framställning av tandtekniska arbeten
Ladda ner sida RSS Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I kunskapsöversikten belyses bl.a. gällande regelverk för tandtekniska ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2005 / Kvalitet och säkerhet vid fram...
Nyckelord
Dentinbindning
Ladda ner sida RSS Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I översikten diskuteras bland annat principerna för dentinbindning, flerstegs- ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2005 / Dentinbindning
Nyckelord
Dentala material ur arbetsmiljösynpunkt
Ladda ner sida RSS Rapporten behandlar i första hand reaktioner på de polymerbaserade materialen och amalgam. Det är i första hand tandvårdspersonalen arbetsmiljödokumentet tar upp, inte problem för anställda i tillverkningsprocessen eller för ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2007 / Dentala material ur arbetsmilj...
Nyckelord
Dentala kompositmaterial
Ladda ner sida RSS Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. Kunskapsöversikten beskriver bland annat kompositers sammansättning, egenskaper, ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2006 / Dentala kompositmaterial
Nyckelord
Odontologiska materialtekniska begrepp
Ladda ner sida RSS Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. Kunskapsöversikten ger bland annat en kortfattad och tydlig beskrivning ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2006 / Odontologiska materialtekniska...
Nyckelord
Handskar i tandvården
Ladda ner sida RSS Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I kunskapsöversikten diskuteras bland annat vikten av att använda skyddshandskar ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2007 / Handskar i tandvården
Nyckelord
Silanisering av protetiska konstruktioner
Ladda ner sida RSS Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I kunskapsöversikten diskuteras bland annat hur silanisering fungerar och ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2008 / Silanisering av protetiska kon...
Nyckelord
Endodontiska material
Ladda ner sida RSS Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I kunskapsöversikten diskuteras bland annat de endodontiska materialens ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2008 / Endodontiska material
Nyckelord
Titan för odontologiska applikationer - Biologiska aspekter
Ladda ner sida RSS Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I kunskapsöversikten beskrivs bland annat titan och titanlegeringars användning ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2010 / Titan för odontologiskaapplika...
Nyckelord

Föreskrifter & allmänna råd

Sök bland Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS).

Inaktuella publikationer

Inaktuella publikationer finns inte på webbplatsen. För att få tillgång till dessa kontakta myndighetens arkivfunktion.

Mer hos oss

Blanketter

Nyhetsbrev

Kontakt

Socialstyrelsens publikationsservice
075-247 38 80