6. Hur kan inventeringsresultatet användas?

Insamlat datamaterial är underlag för verksamhetsplanering och uppföljning samt för att upprätta överenskommelser om samarbete.

Innehåll

6.1 Hur kan inventeringsresultatet användas som underlag för planering, överenskommelser om samarbete samt uppföljning av verksamheten?

6.2 En tillräckligt trovärdig bild

  • Inventeringen omfattar delar av målgruppen
  • Inventeringen fångar delar av verkligheten
  • Inventeringsinstrumentets tillförlitlighet

Bakgrundsmaterial