3. Metodik - Case finding i vård- och stödsystemet

En case findingmetodik innebär att uppgifter samlas in om personer i målgruppen som identifieras i olika delar av vård- och stödsystemet. Den består av två steg. I ett första steg identifieras vilka personer som tillhör målgruppen. I ett andra steg samlas uppgifter in om identifierade personer. Detta kan dels ske genom den personal som har identifierat personen, dels genom intervjuer med de personer som identifierats på annat sätt.

Innehåll 

3.1 Avgränsning av målgruppen och inventeringens omfattning

  • Personer som är kända i kommunen eller landstinget
  • Personer som är okända i kommunen eller landstinget

3.2 Urval av verksamheter och uppgiftslämnare

  • Kartläggning för underlag för urval
  • Urval personal knuten till kommunen
  • Urval personal knuten till landstinget

3.3 Steg 1 – Personer som tillhör målgruppen identifieras

  • Identifiera personer i målgruppen som är kända i kommunen eller landstinget
  • Identifiera personer i målgruppen som är okända i kommunen eller landstinget

3.4 Steg 2 – Uppgifter samlas in om identifierade personer i målgruppen 

  • Personal lämnar uppgifter om enskilda personer i målgruppen
  • Uppgifter samlas in genom intervjuer med personer i målgruppen

Bakgrundsmaterial