1. Vad är viktigt att tänka på när en inventering startar, förankras och planeras?

Innehåll

1.1 Inventeringen startar

  • Tydliga beslut och uppdrag när en inventering ska göras
  • Vilka huvudmän bör erbjudas att delta i inventeringen?
  • Hur ska sekretess- och behandling av personuppgifter hanteras när flera huvudmän deltar i inventeringen? 

1.2 Inventeringen förankras

  • Viktiga frågor att tänka på

1.3 Inventeringen planeras

  • Viktiga punkter att diskutera vid en invetntering

Bakgrundsmaterial