Problem med vårt beställningssystem

Just nu har vi tekniska problem med vårt beställningssystem. Har du problem att beställa kan du skicka din beställning till publikationsservice@socialstyrelsen.se. Ange titel, artikelnummer, antal exemplar du vill beställa, leveransadress och eventuell fakturaadress.

/
/

Psykisk funktionsnedsättning

Enligt psykiatrireformen 1995 har kommunerna ansvar för dels boende, stöd och sysselsättning, dels viss hälso- och sjukvård för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Personligt ombud

De personliga ombuden arbetar på klientens uppdrag. De har till uppgift att hjälpa till i kontakten med bland annat vårdinstitutioner och myndigheter och slussning till rätt instans. Eniga utvärderingar visar att verksamheten är viktig både för klienten och för samhällsekonomin.

Statsbidrag för verksamheter med personligt ombud

Kommunerna kan söka statsbidrag hos länsstyrelserna för verksamheter med personligt ombud. Socialstyrelsen följer och stödjer verksamheterna och utbildar ombuden tillsammans med länsstyrelserna.

Information om att söka statsbidrag till kommunernas verksamhet med personligt ombud