Samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa – nyheter